[Nederlandse beschrijving staat onderaan]

[ENGLISH]

VINCENT VAN GOGH – PA125VVG.

Several radio amateurs of the VERON Section 54 – Etten-Leur will bring from Monday, 11th of May 2015 until Sunday, 7th of June 2015 the special call PA125VVG into the air associated with Vincent van Gogh in 2015 year.

Vincent Van Gogh was a Dutch painter and one of the great painters of the 19th century.  His work falls under Post-Impressionism, an art form that succeeded the nineteenth century impressionism.
He was born in Zundert on 30th of March 1853 in the Netherlands and he deceased on 29th of July 1890 in Auvers-sur-Oise in France. Vincent van Gogh lived a while in the town of Etten-Leur.
Some famous paintings include: Sunflowers – The Potato Eaters – Bedroom at Arles.
For further information about the life of Vincent Van Gogh also go to:

www.vangoghbrabant.com/en/   –   www.vangoghhuis.com/en/   –   www.vangoghkerk.nl

We will be activating during the above period the special call PA125VVG QRV on all HF / VHF bands and in different modes.

For all qso’s with the special call PA125VVG we will send a special QSL card via the QSL bureau. EQSL and LoTW will not be used.
It will also possible to send a QSL card directly:
Send your QSL card directly to the Netherlands with SAE and $ 2 (no IRC coupon, is not valid in the Netherlands) to the QSL manager:
Chris Baeten, PA1CPA
Meidoornlaan 35
4871 TA ETTEN-LEUR
The Netherlands

A special digital award will be issued named THE VINCENT VAN GOGH AWARD
To achieve this special digital award the following conditions apply:
– Have 2 qso’s with PA125VVG on different bands and or in different modes.
– Have 1 qso with PA125VVG and 1 qso with member of VERON section 54 in period from 1st of january 2015 until 7th of june 2015.
Below is a list of active members of the VERON section 54.

To apply for this digital award click on this link and fill in the details and you will receive your digital award as soon as possible.

Award manager:
Toon Naenen: PD0RWL

You can apply for the digital award until 7th of july 2015.

Active members of VERON section 54 are : PA0LOU (Silent Key) ** – PA0ATG – PA1BR – PA1CPA – PA1ADG – PA2CVD – PA3DPC – PA5JSB – PD0PMS – PD0RWL – PD8ARP – PE1RMO – PH1B – PI4ETL.

** QSO’S made this year (1th of january until 28th of february 2015) with PA0LOU (Silent Key)  are valid for award.

Hope to hear you in the air! On behalf of the participating amateurs of the VERON – section 54 – Etten-Leur.

[NEDERLANDS]

VINCENT VAN GOGH – PA125VVG.

Door diverse zendamateurs  van de VERON Afdeling 54 – Etten-Leur wordt vanaf maandag 11 mei 2015 tot en met zondag 7 juni 2015 de speciale call PA125VVG in de lucht gebracht in verband met het Vincent van Gogh 2015 jaar.

Vincent van Gogh was een Nederlandse kunstschilder en een van de grote kunstschilders van de 19e eeuw. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunstvorming die het negentiende eeuwse impressionisme opvolgde.
Hij is geboren op 30 maart 1853 te Zundert in Nederland en overleden op 29 juli 1890 te Auvers-sur-Oise in Frankrijk.  Ook heeft Vincent van Gogh enige tijd gewoond in de gemeente Etten-Leur.
Enkele beroemde schilderijen zijn o.a.: Zonnebloemen – De Aardappeleters –  Slaapkamer te Arles.
Kijk voor verdere info over het leven van Vincent van Gogh ook eens op:
www.vangoghbrabant.com   –   www.vangoghhuis.com   –   www.vangoghkerk.nl

Wij zullen tijdens de bovengenoemde periode  met de speciale call PA125VVG QRV zijn op alle HF/VHF banden en in verschillende modes.

Van alle gemaakte verbindingen met de speciale call PA125VVG zullen wij een speciale QSL kaart sturen via het QSL bureau. LOTW en EQSL zullen niet gebruikt worden.
Het is ook mogelijk om direct een QSL kaart te sturen:
Stuur uw QSL kaart direct voor Nederland met SASE of een SAE met 2 dollar (geen IRC coupon, die zijn niet geldig in Nederland), naar de QSL manager:
Chris Baeten, PA1CPA
Meidoornlaan 35
4871 TA ETTEN-LEUR
Nederland

Ook brengen we een speciaal  digitale THE VINCENT VAN GOGH AWARD uit!
Om dit speciale digitale award te behalen gelden de volgende voorwaarden:
– Maak 2 verbindingen met de speciale call PA125VVG op verschillende banden en of in verschillende modes.
– Maak een verbinding met PA125VVG en een verbinding met de deelnemende zendamateurs van de VERON afdeling 54 gedurende 1 januari 2015 tot en met 7 juni 2015.
Zie onderaan de deelnemende zendamateurs.

Om dit mooie digitale award in uw bezit te krijgen klik dan op deze link en vul de gegevens in en u ontvangt uw digitaal award zo spoedig mogelijk.

Award manager:
Toon Naenen: PD0RWL

Uw kunt het digitale award aanvragen tot 7 juli 2015.

Deelnemende zendamateurs: PA0LOU (Silent Key) ** – PA0ATG – PA1BR – PA1CPA – PA1ADG – PA2CVD – PA3DPC – PA5JSB – PD0PMS – PD0RWL – PD8ARP – PE1RMO – PH1B – PI4ETL.

** QSO’S gemaakt in dit jaar (van 1 januari tot en met 28 februari 2015 ) met PA0LOU (Silent Key) zijn ook geldig voor het award.

Tot werkens namens team deelnemende zendamateurs van de VERON – Afdeling A54 – Etten-Leur.