Het bouwen van een End Fed antenne.

In het jaar 2017 gaan diverse zendamateurs onder de deskundige leiding van Jan, PE1RMO, ieder voor zich een End Fed antenne bouwen.

Dit zal plaatsvinden op een van de afdelingsbijeenkomsten in het jaar 2017, de datum zal nog bepaald worden.

Wilt u als zend/luisteramateur hieraan deelnemen, dan kunt u zich opgeven via email ronde 54@veron.nl of op de volgende afdelingsbijeenkomsten in 2016.

Op dit moment hebben zich al 11 zendamateurs zich aangemeld om hier aan deel te nemen.

Het is van belang om te weten hoeveel zendamateurs hieraan deel nemen voor de inkopen van de nodige materialen, dus meldt u zich op tijd aan.

t wapen van SchijfA54 - Etten-Leur