Bericht van het bestuur A54

Met ingang van Februari 2017 stopt onze huidige penningmeester Chris met zijn werkzaamheden en daarom is het bestuur van A54 op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Wilt u  onze nieuwe penningmeester worden, wij zien graag uw reactie via email ronde54@veron.nl

Ook wilt het huidige bestuur van onze afdeling A54 het bestuur versterken met 2 nieuwe bestuursleden, zodat het bestuur uit 5 leden zal bestaan in de toekomst.

bestuurslid-gezocht